Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp