Công đoàn

Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2018- 2023

Hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2018- 2023

Tính đến ngày 29/11/2017, Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã hoàn thành Đại hội Công đoàn từ cấp tổ, công đoàn bộ phận và công đoàn cơ sở để tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn... Xem chi tiết
Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam nâng cao vai trò của lao động nữ

Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam nâng cao vai trò của lao động nữ

Phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam phấn đấu xây dựng đội ngũ lao động nữ có bốn phẩm chất của Phụ... Xem chi tiết
Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022

Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng ngày 29/11/2017, Công đoàn cơ sở khối Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự có mặt của 114 đại biểu đương nhiên, đại biểu... Xem chi tiết
Đài kiểm soát không lưu Đồng Hới hỗ trợ cho CBCNV bị thiệt hại trong cơn bão số 10

Đài kiểm soát không lưu Đồng Hới hỗ trợ cho CBCNV bị thiệt hại trong cơn bão số 10

Ngày 16/11/2017, Đài Kiểm soát không lưu Đồng Hới đã phối hợp với công đoàn cùng cấp tổ chức trao hỗ trợ cho các cán bộ, nhân viên bị thiệt hại sau bão với tổng số tiền 34 triệu đồng. Xem chi tiết