VATM đăng cai tổ chức Hội nghị CANSO khu vực châu Á - Thái Bình Dương

VATM đăng cai tổ chức Hội nghị CANSO khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Đây là hội nghị của Tổ chức các Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức từ ngày 3-5/05/2017, tại khách sạn Melia, Hà Nội. Việc lựa... Xem chi tiết