Đảng ủy

Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam coi trọng công tác  phát triển đảng viên

Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam coi trọng công tác phát triển đảng viên

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những công việc quan trọng trong công tác xây dựng đảng, kết thúc năm 2017, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Tổng công ty Quản lý... Xem chi tiết
Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 337-KH/ĐU ngày 08/12/2017 của Đảng ủy Tổng công ty, chiều 14/12/2017 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Hàng không, Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức... Xem chi tiết
Chi bộ Trung tâm Cảnh báo thời tiết Đảng bộ Trung tâm Quản lý Luồng không lưu tổ chức lễ Kết nạp đảng viên

Chi bộ Trung tâm Cảnh báo thời tiết Đảng bộ Trung tâm Quản lý Luồng không lưu tổ chức lễ Kết nạp đảng viên

Ngày 08/12/2017, chi bộ Trung tâm Cảnh báo thời tiết đã tổ chức lễ Kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Hồng. Xem chi tiết