Đảng ủy

Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày 18/05/2017, Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong... Xem chi tiết
Những kết quả đạt được sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

Những kết quả đạt được sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhìn lại sau một năm triển khai thực hiện, Đảng bộ... Xem chi tiết
Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của  đội ngũ Cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp Ủy  trong Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải.

Hội thảo Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ Cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc cấp Ủy trong Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải.

Từ ngày 12-14/5/2017, tại Cục Hàng Hải Việt Nam, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội thảo về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ giúp việc... Xem chi tiết
Thường vụ Đảng ủy VATM ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Thường vụ Đảng ủy VATM ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động trong... Xem chi tiết