Đảng ủy

Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không  tổ chức sinh hoạt về nguồn theo chuyên đề “tiếp tục thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”

Chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức sinh hoạt về nguồn theo chuyên đề “tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”

Từ ngày 13-15/10/2017, chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức sinh hoạt về nguồn tại Cao Bằng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị của chi bộ để tiếp tục thực hiện Chỉ thị... Xem chi tiết
Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017

Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017

Sáng 9/10/2017 tại Hội trường Tòa nhà A Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ... Xem chi tiết
Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Đào tạo - Huấn luyện”

Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác Đào tạo - Huấn luyện”

Nâng cao chất lượng công tác Đào tạo - Huấn luyện là nhiệm vụ lãnh đạo then chốt và xuyên suốt của chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay. Xem chi tiết
Chi bộ Đội Bảo đảm Môi trường kỹ thuật - Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Chi bộ Đội Bảo đảm Môi trường kỹ thuật - Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Ngày 26/9/2017, tại tòa nhà B Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, chi bộ Đội Bảo đảm Môi trường kỹ thuật đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Lê Hồng Trường. Đến dự buổi... Xem chi tiết