Đầu tư phát triển

Tổ chức Lễ bàn giao Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường DVOR/DME cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Tổ chức Lễ bàn giao Đài Kiểm soát không lưu và Đài dẫn đường DVOR/DME cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Dự án “Đầu tư xây dựng Đài kiểm soát không lưu Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc” do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là Chủ đầu tư, công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay là chủ đầu tư ủy... Xem chi tiết
Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới

Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới

Công ty TNHH Kỹ thuật QLB hoàn thành Đầu tư các Dự án và thực hiện công tác bay hiệu chuẩn hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phú Quốc mới Cảng hàng không... Xem chi tiết