Quyết định về việc chuyển giao hệ thống cung cấp dịch vụ Khí tượng hàng không từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Chi tiết Quyết định số 3976/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2016, xem chi tiết tại đây.