Tin hoạt động các đơn vị

Tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kết nạp công đoàn viên mới

Tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kết nạp công đoàn viên mới

Ngày 04 tháng 10 năm 2016, Công đoàn cơ sở công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kết nạp 13 công đoàn viên mới năm 2016. Xem chi tiết
Biểu dương tấm gương

Biểu dương tấm gương "Người tốt, việc tốt"

Ngày 29/8/2016, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đã khen thưởng đột xuất cho anh Lương Minh Tuấn - Nhân viên kỹ thuật đài DVOR/DME Tuy Hòa vì “Đã có hành động dũng cảm trong việc ứng cứu... Xem chi tiết
BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THEO TAM GIÁC HEINRICH

BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THEO TAM GIÁC HEINRICH

Ngành khoa học an toàn lao động đã ra đời từ rất lâu, nghiên cứu về rất nhiều vấn đề liên quan đến an toàn để tìm ra giải pháp giảm thiểu tai nạn và quản lý rủi ro. Trong đó, “Tình huống... Xem chi tiết