Tin hoạt động Tổng công ty

VATM: Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Lao động

VATM: Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Lao động

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Sơn giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Lao động. Xem chi tiết
VATM: Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018

VATM: Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018

Sáng ngày 16/3/2018, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 với sự tham dự của 191 đại biểu, trong đó có 17 đại biểu đương nhiên, 16 đại biểu chỉ định và 158 đại... Xem chi tiết
VATM – Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018

VATM – Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018

Ngày 2/3/2018, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Đoàn Hữu Gia ký Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan,... Xem chi tiết