Tin hoạt động Tổng công ty

Chuyển đổi từ AIS sang AIM – lộ trình lâu dài

Chuyển đổi từ AIS sang AIM – lộ trình lâu dài

“Dịch vụ thông báo tin tức hàng không (Aeronautical Information Service – AIS) là hoạt động thu thập, xử lý, biên soạn, phát hành và cung cấp các tin tức cần thiết trong nước và quốc tế đảm... Xem chi tiết
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hợp tác với Singapore chia sẻ dữ liệu ADS-B

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam hợp tác với Singapore chia sẻ dữ liệu ADS-B

Giám sát tự động phụ thuộc - Phát quảng bá (ADS-B) là một công nghệ hoàn toàn mới, làm thay đổi công nghệ CNS (thông tin- dẫn đường- giám sát) trong công tác quản lý không lưu trên thế giới... Xem chi tiết
Ưu tiên cho sự phát triển bền vững

Ưu tiên cho sự phát triển bền vững

Ủy ban Khai thác (OPC) – Một trong sáu Ủy ban trực thuộc IATA, đóng vai trò cố vấn cho Ban điều hành tất cả các vấn đề liên quan đến cải thiện an toàn, an ninh và hiệu quả của hoạt động vận... Xem chi tiết