Tin hoạt động Tổng công ty

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thành lập Qũy phát triển Khoa học và công nghệ

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thành lập Qũy phát triển Khoa học và công nghệ

Qũy phát triển Khoa học và công nghệ (KH&CN) của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-HĐTV ngày 23/2/2016 nhằm phục vụ và khuyến khích công tác nghiên... Xem chi tiết
Hội nghị đại biểu Người lao động Khối Cơ quan Tổng công ty năm 2018

Hội nghị đại biểu Người lao động Khối Cơ quan Tổng công ty năm 2018

Ngày 29/1/2018, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Khối Cơ quan năm 2018 với sự tham dự của 115 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn... Xem chi tiết
VATM: Gặp mặt cán bộ hưu trí xuân Mậu Tuất 2018

VATM: Gặp mặt cán bộ hưu trí xuân Mậu Tuất 2018

Sáng 26 tháng 01 năm 2017, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Bắc nhân dịp xuân mới Mậu Tuất 2018. Xem chi tiết