Tuổi trẻ quản lý bay Việt Nam

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2019

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2019

Sáng 09/06/2017 tại Hội trường Tòa nhà 174 Lê Đình Lý, Thành phố Đà Nẵng, được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công... Xem chi tiết
Chi đoàn cơ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

Chi đoàn cơ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019

Sáng ngày 6/6/2017, Đoàn cơ sở Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không (Trung tâm) tổ chức đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019. Xem chi tiết
Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ IX

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ IX

Ngày 1/6/2017, Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ IX (2017- 2019), tiến tới đại hội đại... Xem chi tiết
Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VI (2017-2019)

Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VI (2017-2019)

Sáng ngày 31/5/2017, Đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu đã tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ VI (2017-2019), tiến tới đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Quản lý bay... Xem chi tiết
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay nhiệm kỳ V (2017– 2019)

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay nhiệm kỳ V (2017– 2019)

Ngày 19/5/2017, Đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ V (2017- 2019), tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản... Xem chi tiết