Tuổi trẻ quản lý bay Việt Nam

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên năm 2017

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên năm 2017

Ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường Công ty Quản lý bay miền Nam, Đoàn Thanh niên Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn Thanh niên năm 2017. Xem chi tiết
Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty với Đoàn Thanh niên Tổng công ty

Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty với Đoàn Thanh niên Tổng công ty

Ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại khu vực miền Nam, Đoàn thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty với Đoàn viên... Xem chi tiết
Công ty Quản lý bay miền Nam hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017

Công ty Quản lý bay miền Nam hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017

Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, đầu tháng 10 năm 2017 tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất, Đội Kỹ thuật Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất Công ty Quản lý bay miền... Xem chi tiết