VATM: Thông báo kết quả thi lý thuyết và tiếng Anh của ứng viên tham dự tuyển dụng lao động chuyên ngành GCU, ARO/AIS và Signalman năm 2016

VATM: Thông báo kết quả thi lý thuyết và tiếng Anh của ứng viên tham dự tuyển dụng lao động chuyên ngành GCU, ARO/AIS và Signalman năm 2016

Ngày 17/8/2016, Hội đồng thi tuyển dụng lao động 2016 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo kết quả thi của các ứng viên tham dự tuyển dụng lao động chuyên ngành GCU, ARO/AIS và... Xem chi tiết
VATM: Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng lao động chuyên ngành GCU, ARO/AIS và Signalman năm 2016

VATM: Thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng lao động chuyên ngành GCU, ARO/AIS và Signalman năm 2016

Hội đồng thi tuyển dụng lao động Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo về việc tổ chức thi tuyển dụng lao động chuyên ngành GCU, ARO/AIS và Signalman năm 2016. Xem chi tiết
VATM: Ban hành Chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh tuyển dụng lao động làm nhân viên Kiểm soát mặt đất năm 2016

VATM: Ban hành Chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh tuyển dụng lao động làm nhân viên Kiểm soát mặt đất năm 2016

Ngày 10/8/2016, Tổng Giám đốc Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2016 đã ký Quyết định số 2999/QĐ-QLB-HĐTTD về việc ban hành Chương trình kiểm tra trình độ tiếng... Xem chi tiết
VATM: Thông báo Tuyển dụng năm 2016

VATM: Thông báo Tuyển dụng năm 2016

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2016 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam vừa ra thông báo về thời gian, số lượng và các vị trí cần tuyển dụng lao động trong năm 2016. Xem chi tiết
Thông báo: Thời gian, số lượng và đối tượng khám sức khỏe tuyển dụng lao động năm 2015

Thông báo: Thời gian, số lượng và đối tượng khám sức khỏe tuyển dụng lao động năm 2015

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo về thời gian, số lượng và đối tượng khám sức khỏe tuyển dụng lao động năm 2015. Xem chi tiết
Thông báo: Kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2015

Thông báo: Kết quả thi tuyển dụng lao động năm 2015

Hội đồng thi tuyển dụng lao động năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo kết quả thi của các ứng viên. Xem chi tiết