Bài phát biểu của đồng chí Hoàng Thành - Bí thứ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt nam