Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7 tại Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay