Công đoàn Bộ phận Khí tượng hàng không Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028