Công đoàn bộ phận và Chi đoàn Trung tâm BĐKT – Công ty QLBMN tổ chức Giải thể thao chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02.09