Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường – vui Xuân yêu thương”