Công ty Quản lý bay miền Bắc làm từ thiện tại Xã Khun Há – Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu