Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014