Lễ trao tặng Bằng khen Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho 01 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016 của Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc