Ngày 27/7 – Tưởng nhớ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Liệt sỹ Phan Như Cẩn và các Anh hùng liệt sỹ ngành Hàng không dân dụng Việt Nam