Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện nghiệp vụ quản lý bay tổ chức tặng quà tri ân gia đình thương binh