Chương trình bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số tại Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam