Công tác chuẩn bị mở đường bay quốc tế Vinh – Viên Chăn