Công ty Quản lý bay miền Bắc trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp Trung tâm