Công ty Quản lý bay miền Trung tham gia ủng hộ chương trình " Những trái tim hồng lần thứ 8"