THÔNG TIN BÁO CHÍ: Sự kiện chào đón chuyến bay thứ 600.000 trong năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

THÔNG TIN BÁO CHÍ: Sự kiện chào đón chuyến bay thứ 600.000 trong năm 2015 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Việt Nam giành lại quyền điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (08/12/1994-08/12/2015), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức sự kiện chào đón... Xem chi tiết