Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Nội Bài tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới