Cao Bằng – Bắc Cạn điểm đến trong “hành trình về nguồn” của Ban Tài chính Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam