Chi bộ Đội Kỹ thuật Đài KSKL Tân Sơn Nhất tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020