Chi bộ Đội Kỹ thuật khí tượng – ĐBBP Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới