Chi bộ Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025