Đại hội chi bộ Kiểm soát đường dài – Đảng bộ Công ty quản lý bay miền Bắc