Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam lần thứ VIII – nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp