Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Nội Bài tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025