Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Trung hoàn thành kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025