Đảng bộ VATM: Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020