Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ Tịch