Đoàn thanh niên Đài KSKL Vân Đồn: Giao lưu thể thao – Tăng cường gắn kết