Đoàn Thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Tháng Thanh niên 2020 – đoàn viên chung tay chống dịch