Giám đốc ICAO khu vực Châu Á – Thái bình dương tổng kết điểm nổi bật năm 2019 và mục tiêu chủ yếu trong năm 2020 của ICAO khu vực