Giám đốc Văn phòng CANSO Châu Á – Thái Bình Dương tới thăm và làm việc tại Tổng công ty