Ký kết văn bản hiệp đồng giữa VATM và Quân chủng Phòng không – Không quân