Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc và Trưởng Trung tâm Kiểm soát đường dài – Công ty Quản lý bay miền Nam