Lễ ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự đối với cơ sở điều hành bay giữa Công ty Quản lý bay miền Bắc và Công an Quận Long Biên