Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (20/04/1993 – 20/04/2013)