Sẵn sàng cho Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống “VATM - 30 năm xây dựng và phát triển”