Sử dụng PBN/ILS độc lập, song song, và ghép ba tại sân bay Paris CDG (CHARLES DE GAULLE) và Le Bourget