Bài phát biểu của đoàn viên tiêu biểu Huỳnh Ngọc Yến tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam