Chi đoàn Kỹ thuật – Cty QLBMT: Thăm hỏi gia đình neo đơn nhân dịp Tết Giáp Ngọ